Wskaźniki płynności finansowej firmy

Wskaźniki płynności finansowej firmy Analiza płynności finansowej polega na badaniu zdolności pokrywania aktualnych zobowiązań w określonym czasie. Utrzymanie prawidłowej płynności jest jednym z głównych czynników decydującym o sukcesie firmy. Przedsiębiorstwo powinno mieć odpowiedni i adekwatny do warunków i koniunktury poziom…

WIĘCEJ