Wskaźniki płynności finansowej firmy

Wskaźniki płynności finansowej firmy Analiza płynności finansowej polega na badaniu zdolności pokrywania aktualnych zobowiązań w określonym czasie. Utrzymanie prawidłowej płynności jest jednym z głównych czynników decydującym o sukcesie firmy. Przedsiębiorstwo powinno mieć odpowiedni i adekwatny do warunków i koniunktury poziom…

WIĘCEJ

Kapitalizm europejski a azjatycki

Kapitalizm europejski a azjatycki Badacze społeczni pozostają sporni co do kwestii tego, jakie są determinanty rozwoju gospodarczego. Wiele zależy od tego, jaką koncepcję człowieka i jego miejsce w społeczeństwie przyjmiemy. Obecnie dominuje paradygmat neoliberalny, który człowieka postrzega jako istotę kierującą…

WIĘCEJ

Czynniki wpływające na biznes

Czynniki wpływające na biznes Nasze życie kształtowane jest przez szereg czynników. Każdy z nas zmuszony jest żyć w określonych warunkach ekonomicznych, politycznych, kulturowych. Biznes nie jest odporny na te wpływy. Jakie elementy systemu w największym stopniu rzeczywiście kształtują realia świata…

WIĘCEJ

Przyszłość biznesu – biznes z ludzką twarzą

Przyszłość biznesu – biznes z ludzką twarzą Współczesny biznes mierzyć się musi z pewnymi problematycznymi kwestiami. Obecny system ekonomiczny wymusza na biznesie nieustanne dążenie do zysku, co ma swoje negatywne strony. Jakie są przeszkody dla stworzenia biznesu z ludzką twarzą? Biznes…

WIĘCEJ