Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Sprzedaż osobista

 

Sprzedaż osobista jest kosztowną, jednak skuteczną formą promocji ze względu na bezpośredni kontakt sprzedawcy z nabywcą i — dzięki temu — możliwość szybkiego i elastycznego reagowania sprzedawcy na zmiany opinii i postaw nabywcy wobec produktu. Głównym i ostatecznym celem akwizytora jest oczywiście zawarcie kontraktu z nabywcą i utrzymanie go jako stałego klienta firmy. Aby osiągnąć ten cel, akwizytor podejmuje następujące działania: poszukuje nowych nabywców; przekazuje już obsługiwanym i potencjalnym nabywcom informacje o produktach i usługach oferowanych przez firmę; przekonuje kontrahentów do zakupu przez ukazywanie korzyści, jakie mogą oni uzyskać kupując produkt; świadczy nabywcom usługi posprzedażne, udziela porad i niezbędnej pomocy technicznej i marketingowej, by utrzymać ich jako stałych klientów firmy; obserwuje i analizuje rynek branżowy, wykorzystuje zwłaszcza kontakty z odbiorcami jako cenne źródło informacji o popycie, trendach rynkowych, konkurencji itp., przekazuje kierownictwu firmy oparte na tych informacjach raporty o sytuacji na rynku branżowym. Jeśli firma zatrudnia akwizytorów, może stosować trzy główne zasady (kryteria) organizacji ich działalności.  druk cyfrowy warszawa